KidsClever - развитие ребенка Детский развивающий сайт. Стихи про осень для 3 класса на белорусском языке


Стихи на белорусском языке для 3 класса | KidsClever

На данной странице собраны познавательные стихи на белорусском языке для 3 класса, которые познакомят малышей и школьников с удивительными стихами на белорусском языке.

 

Стихи на белорусском языке для 3 класса

На Каляды

 

Барада, 

Кажух стары, 

Ускудлачаны парык, 

 

Накладны чырвоны нос: 

Мой дзядуля – 

Дзед Мароз. 

 

Кій лазовы 

У руках, 

Мех пудовы 

На плячах. 

 

З хаты ў хату 

Туп-туп-туп. 

Дзед вясёлы 

Тут як тут. 

 

На Каляды ён 

Штогод 

Водзіць з намі 

Карагод. 

 

Падарункі дзетвары 

Дорыць 

Добры дзед стары. 

 

Раз у годзе – 

Усур’ёз – 

Мой дзядуля – 

Дзед Мароз. 

 

А мінецца Новы год, – 

Ён – 

Звычайны дзед Хвядот. 

 

***

 

Тры сыны

 

У зімы тры сыны: 

Снежань, 

Студзень, 

Люты. 

Як адзін – усе яны 

У ільды закуты. 

 

Снежань снежыць – 

Вецер смешыць. 

 

Студзень студзіць – 

Сцюжы будзіць. 

 

Люты вые і лютуе – 

Ад вясны снягі вартуе. 

 

***

 

БАЛЯДА АДАМА МІЦКЕВІЧА

 

У Завосьсі залатая восень,

А халера ў залатым Стамбуле.

І табе ўжо не прыйсьці ў Завосьсе –

Сьмерць цябе, паэт, не абмінула

 

На чужыне, дзе шукаў ты волю,

Нібы рыфмы звонкія ў санэты.

І цябе й тваю аплачуць долю

Філаматы ўсе і філарэты.

 

І згараць, нібыта грэшнасьць, вершы,

Што пісаў на беларускай мове.

І сябе палякам назавеш ты,

Роднасьць зь Беларусьсю не адмовяць

 

Беларусы, бо ты наш, як неба

І як сонца ў небе над Завосьсем,

Што залоціць павуціны срэбра,

Што ляціць, як праз агонь, праз восень

У самотны і вясёлы Кракаў,

Як паэзія – ў душу палякаў...

kidsclever.ru

Стихи про осень на белорусском языке - 30 Ноября 2015 - Про

Стихи про осень на белорусском языке бывают новые, короткие, длинные, красивые… Белорусские стихи об осени написаны самыми хорошими поэтами которые пишут стихи на русском языке и надеюсь вам они понравятся.

Восень Колеры восені Асенні малюнак Залатая асенняя раніца… Пальцы жоўтых кляновых лістоў Едзе восень Восень, восень залатая Лістапад

Стихи про осень на белорусском языке

Надакучыла восені  Паннай быць залатою,  Пажадала застацца  Дзеўчыной маладою. 

 Той калінкаю кволай,  Сумнай і закаханай,  Прыгажуняй рабінай,  У каралі прыбранай. 

 Палявою бярозкай,  Віхраста прычэсанай,  І той песняй журботнай,  У вырай панесенай. 

 Адкупілася восень  Дарагімі дарамі.  Развіталася з просінню  Праліўнымі дажджамі, 

 Туманамі грыбнымі,  Вятрамі галоснымі,  Кучаравымі хмарамі  Ды скрыпучымі кроснамі. 

 Да наступнага году!  Да багатага ўроду!  Да ўбораў мядзяных!  Да вяселляў жаданых!

Стихи про осень на белорусском языке

З буйных ліп і бяроз  Лісты валяцца.  Між павалаў і лоз  Рассыпаюцца. 

 Шапацяць, шалясцяць  Залацістыя,  Ўвысь галінкі глядзяць  Пусталістыя. 

 А як прыйдзе вясна —  Ўсё адменіцца,  I галінкі ізноў  Зазяленяцца.

Стихи про осень на белорусском языке

Лісцё ў кастрычніку ляціць  На мокрую траву.  Ля весніц клён стары стаіць,  Схіліўшы галаву. 

 Пяюць вятры, нясуць яны  Халодны змрок і сум.  І сцелюць лісцяў дываны -  Асеннюю красу. 

 Цябе любіў я і люблю,  Мой звонкі лістапад.  Бы ў грудзі, грукае ў зямлю  Антонаўскі апад. 

 На ўзлёце крылле распусціў  Знясілены вятрак.  Ён жорны цэлы век круціў,  Стаміўся, небарак. 

 Калючы дождж яго дзяўбе,  А ён з-пад самых зор  Глядзіць, паставіўшы сябе  Вятрам наперакор.

Стихи про осень на белорусском языке

Восень, восень залатая  Сее радасць на зямлі,  Хмарка ў сінім небе тае,  Мкнуць у вырай жураўлі.  Ніткай срэбнай павуцінне  Ў косах сонейка блішчыць.  Што за цуднае зіхценне!  Што за ціш вакол стаіць!  Я іду лясною сцежкай,  Як па мяккім дыване.  Восень з ветлівай усмешкай  На спатканне выйшла мне.  Ярка, хораша прыбрала  Ўсюды дрэвы і кусты  I зямлю памалявала  Ў колер жоўта-залаты.

Стихи про осень на белорусском языке

Як охра, пажаўцела восень,  Зямля рыхтуецца к зіме.  Мільгне на небе раптам просінь,  А вецер золкі дзьме ды дзьме. 

 Туман малочны лістапада  Пакрыў палі, пакрыў лугі,  Чарнеюць ля дарог прысады  Ад халадоў і ад тугі.

stiximame.my1.ru

Белорусские стихи про весну. Для детей / Стихи, стишки и стихотворения для детей, поздравления / Ёжка

Белорусские стихи про весну. Для детей. Усе вершы пра вясну на беларускай мове.

***Вясновы вечар. Сонца нiзенька зусiм Па-над небакраем, I, здаецца, можна з iм Стрэцiцца за гаем. Гаснуць промнi – i за лес Медны шар садзiцца Адпачыць за ноч, каб лепш Заўтра засвяцiцца.Алесь Ставер

***Салаўi. Як толькi святочны Засвецiцца дзень, Дзядуля з кiечкам Па весцы iдзе. Вялiкую кайстру Нясе ен з сабой. I дзецi Яго абступаюць Гурбой. — Дзядуля! Свiсткi пакажыце! – Крычаць. Павольна ен кайстру Здымае з пляча. I з кайстры таропка Бяруць хлапчукi Глiняныя цацкi – Малыя свiсткi. …Яшчэ на бярозках Не выбiўся лiст, А ўжо салаўшны Разносiцца свiст. Старыя глядзяць Нарэшце адкрылi Сакрэт жыхары: — Ды гэта ж Ганчар зарачанскi, Хвядос, Малым напаседам Забаўкi прынес. Не будзе цяпер iм Спакою i сну… Раздаў iм Хвядос Не свiсткi? А вясну.Алесь Ставер

***Вясна Ідзе вясна ўжо, дзякуй Богу! Згінуў снег з сырой зямлі; Папсавала гразь дарогу, Перавалы загулі.

Сонца грэе, прыпякае; Лёд на рэчцы затрашчаў. Цёплы вецер павявае, Хмар дажджлівых нам прыгнаў.

Вось і бусел паказаўся, Гусі дзікія крычаць, Шпак на дубе расспяваўся, Жураўлі ужо ляцяць.

I зіма, як дым, прапала! Зелянее луг, ралля. Як ад болю, ачуняла Наша родная зямля.Якуб Колас

***Раніца вясною Ціха ў полі, ціха ў лесе, А ні шэпне вецярок, Толькі дзесь у паднябессі Льецца звонкі галасок.

Як бы срэбраны званочак, Роніць ўніз за трэлем трэль, Аж заслухаўся гаёчак, Не парушыцца і ель.

На усходзе бляск агністы Літым золатам дрыжыць; Слуп высокі, прамяністы Роўным полымем гарыць.

Тонкіх хмарак валаконцы Сталі хораша ў радок, Як бы ўюць яны для сонца З тых валоканцаў вянок.

Ціха ў полі, ціха ў лесе, Чуць балбоча ручаёк, А высока ў паднябессі Льецца звонкі галасок.Якуб Колас

***На полі вясною Люблю я прыволле Шырокіх палёў, Зялёнае мора Ржаных каласоў.

I вузкія стужкі Сялянскіх палос — Люблю цябе, поле, Люблю я твой плёс.

Ігрушы старыя, Што ў жыце шумяць, Зялёныя межы, Далёкую гладзь.

Люблю я дарогі, Што леглі між гор, Ўнізе пад гарою Ручча разгавор.

Люблю я узгоркі, I насып-курган, I сіняй далечы Празрысты туман…

Люблю пазіраць я На поле вясной, Як ветрык жартліва Плыве збажыной.

Калышацца жыта, Радамі бяжыць, А хваля паветра Дрыжыць і дрыжыць…

Люблю я прыволле Шырокіх палёў, Зялёнае мора Буйных каласоў.Якуб Колас

***Песня аб вясне Уцякай, мароз-дзядуля, Чуеш ты, стары, ці не? На пагорках — булі-гулі! — Песні чуюцца вясне.

Звоніць, скача, як дзіцятка, Гэты жэўжык-ручаёк. На яго, бы тая матка, Сонца кідае свой зрок.

А ён, гучны і смяшлівы, Так і ходзіць аж дрыжыць, I другі сябрук шчаслівы Насустрэч яму бяжыць.

Ты паслухай, дзед сярдзіты, Што там чуецца ўгары? Што за спеў за самавіты У небе правяць песняры?

А зіма аж пачарнела — Годзе ёй тут кросны ткаць!.. Гэй, маленства, жыва, смела Выйдзем весну прывітаць!

А як слаўна каля хаткі Нам пабегаць, пагуляць! Ну, зіма, збірай манаткі, Годзе нас табе ўшчуваць!

Маладая вясна, Залатая пара! Будзь красна і ясна, Не шкадуй нам дабра!

Вокам маткі зірні, Бледнасць з твару згані! Дай уздужаць малым Пад павевам тваім. Мы вяночак спляцём, Табе песню спяём.Якуб Колас

***Явар і каліна Песняй вясны лебядзінаю, Скінуўшы зімнія чары, Шэпчуцца явар з калінаю Ў сумнай даліне над ярам.

Лісцікі зеленяй хваляцца Небу панятлівай мовай: Росамі мыюцца раніцай, Песцяцца сонцам паўднёвым.

Захадам модлы пакорныя З маткай-зямлёй адпраўляюць; Тайна у ночаньку чорную Месяца, зор выглядаюць.

Слухаюць смехаў русалчыных, Лопату крылляў начніцы, Ветру павеваў ап'янчаных, Плюскату шклістай крыніцы.

Чуецца музыка дзіўная Ў повесцях сонных імшараў… Цешыцца явар з калінаю, Скінуўшы зімнія чары.Янка Купала

***Вясна ідзе... Вясна ідзе. Светачна. Зорачна. Радасць жыццёвая – Ва усе бакі. Любуюся ціха, Як першым променем сонечным Разгавеюцца коцікі ля ракі.Ніна Аксёнчык

***О май, — пара кахання О май, — пара кахання. У шлюбным вэлюме прырода. Шалеюць птушкі ад світання Любоўным спеўным хараводам.

Ад сонечнага пацалунку І водар квецені духмяны. Яна — найлепшыя дарункі Для душ і сэрцаў закаханых.

А набухлыя пялёсткі – Як прыгажунь хмяльныя губы. Што ў гарадах, мястэчках, вёсках Хлапцоў прыводзяць да загубы.

І млее сэрца ў час вясновы. І закаханым не заснуць – Губляюць рэчы і галовы. Хмяльную брагу маю п’юць.

Усё – і людзі, і прырода- У чарах светлых пачуцця. Благаславенне Бога Рода На шчасце і працяг жыцця.Ніна Аксёнчык

***Першы дожджык О слёзы першыя вясны – Як слёзы першыя кахання… Вы змылі чараў зімніх сны – Паўсюль прасветленасць літання.

Сышоў у ноч халодны снег Грамнічна-цёплымі дажджамі. І ручайкоў шчаслівых бег Пяе, звініць пад капяжамі.

І столькі волі скрозь, жыцця… Ўздыхнеш – душа вясны нап’ецца. Бягу у дождж я, бы дзіця, Хай сэрца і баліць, і б’ецца.Ніна АксёнчыкСтихотворения для детей — смотрите в разделе на Ежке

ejka.ru

Стихи про родину на белорусском языке | KidsClever

На данной странице собраны познавательные стихи про родину на белорусском языке, которые познакомят малышей и школьников с удивительными стихами на белорусском языке.

 

Стихи про родину на белорусском языке

Далёка ты, мая зямля-матуля.

I цяжка жыць, не бачачы цябе,

Не знаючы, што дзень наступны суліць,

Што ноч нясе, стаіўшыся ў журбе.

 

I колькі раз у змушанай разлуцы

Я мыслямі, душою к табе плыў!

Як сірата, я прагнуў прыгарнуцца

Да ўлоння лук, да шуму тваіх ніў.

 

Ідзе мой шлях — то звілісты, то роўны —

К апошняму прытулку на зямлі,

I многа з'яў, падзей, як сон, чароўных

У прошлае навекі адплылі.

 

Гляджу на іх, на раніцы і весны,

На хоры мар, юнацтва майго сны.

Мне свет тады здаваўся вузкім, цесным,

I новае шукаў я стараны.

 

I шкода іх, дзянніц, палаўшых жарам,

I касавіц, і пройдзеных дарог,

I тых вятроў, што рваліся з-пад хмары

I сеялі брыльянты на мурог.

 

Звіняць, пяюць, як струны арфы гожай,

Вільготны луг, прасторы над зямлёй,

А ты плывеш, бы хваля ў падарожжы,

Агорнуты спакоем, цеплынёй.

 

Ідзеш, глядзіш — і што ты ў гмаху-свеце!

Былінка кволая, малеча, пыл,

Павейвае густы лагодны воцер,

Ты чуеш пах зямляных яго крыл.

 

Стаяць бары. Дубы, нібы магнаты,

Над рэкамі разгортваюць шатры,

А лазнякі спраўляюць сваё свята,

I штосьці сніць іх лісце ў гушчары.

 

А даль зямлі празрыстаю сінечай

Атульвае лясы, гаі, луку,

I, смужны плашч накінуўшы на плечы,

Ляжаць шляхі ў бярозавым вянку.

 

Такая ты, зямля, мая матуля,

I вы, малюнкі роднае зямлі!

Эх, шмат чаго вы бачылі і чулі,

Спрадвечныя дарогі і палі!

 

Такіх жа бед, што сёння налучылі

Цябе, мой край, не ведаў ты вавек:

Пякельных мук твае страшнейшы былі —

Фашысцкі звер пагрыз цябе, пасек.

 

Ты зранена, зямля, мая матуля,

I кроўю ўся ты шчодра паліта,

Але твой стан чужынцы не сагнулі,

Не ўстрашыла фашысцкая пята.

 

Зямля мая! Разлучаны з табою,

Табой дышу, табою я жыву.

Прад вамі ж, воіны, байцы-героі,

Я ў радасці схіляю галаву.

 

Зямля мая, краіна непакоры!

Ты голас мой пачуў у шуме гроз:

З табою я дзялю пакуты, гора,—

З дзяцінства я з тваім злучыў свой лёс.

 

Дык вер жа, вер, зямля, мая матуля:

Наш ясны дзень не змеркнуў, не пагас,

I далі сінь зноў ласкай нас атуліць,

I прыйдзе нам збавення светлы час.

 

Зямля мая! Прызнаюся я шчыра:

Малю свой лёс я толькі аб адным —

Сабрацца зноў у радасны свой вырай,

Каб слодыч мар адчуць нутром зямным;

 

Злучыцца зноў з табой, мая матуля,

Абняць цябе, шчакой прыльнуць да ран,

Да свежых ран, што свет ускалыхнулі,

I сведкай стаць, як прошласці курган.

 

***

 

МАЯ   ЗЯМЛЯ

           

Зямля  маіх бацькоў і продкаў,

Зямля Купалы*, Коласа* зямля!

Азёрамі вачэй глядзіш самотна…

Ты, сэрцу мілая, заўжды такой была!

 

Душы тваёй не вытапталі войны,

Не пала ніц ты ў крывавых дзеляжах.

Мой мілы край, зялёны, ціхі, вольны,

Дзяцей ты шчыра песціш на руках.

 

Заўсёды ты ў сабе шукала сілу,

З пажарышча ўставала і жыла…

І песні, недапетыя Максімам*,

Хавала і ў сэрцы берагла.

 

Мая Радзіма, мілы мой куточак!

Калыска талентаў і родны край буслоў…

Няхай нішто цябе  больш не азмрочыць!

І птушкі хай заўжды вяртаюцца дамоў…

kidsclever.ru

Василек описание на белорусском языке — Небо пополам

Василек описание на белорусском языке

византией мини сочинение про осень на украинском языке мини сочинение день земледельца в древнем египте мини сочинение на тему зима в городе класс мир фантазий мини текст осень на белорусском языке минск минск обереги миф о вегеторианстве мини …

Сочинение на тему. Засыпающий осенний лес. Сочинение на тему. Размышления на тему осень .

…Здоровье Наука, Техника, Языки Образование Общество, Политика, СМИ Путешествия, Туризм Работа, Карьера Семья, Дом, Дети Спорт Стиль, Мода, Звезды Темы для взрослых Товары и

http://uchim.org/sochineniya/ sochinenie -na-temu-osen © uchim.org. Сочинение на тему осень для 4 класса. Осень — самая красивая пора года.

Материалы по теме. Сочинения по картинам, литературе, русскому языку. Сочинение про маму для всех классов.

Мини сочинение про осень в научном стиле … наука о языке. … «текст про осень в …

Источник: http://liczlopor54.tumblr.com/post/70877155065/mini-sochinenie-na-teiu-osen-na-beloruskom-yazyike

Урок русского языка "Сочинение-описание "Роза"; 3 класс

Цели:

• Показать особенности художественного стиля

• Научить передавать своё видение мира

1. Беседа. Значение цветов.

Вспомните произведения, которые связаны с цветами.

Аксаков «Аленький цветочек»

Бажов «Каменный цветок»

Катаев «Цветик-семицветик»

Сент – Экзюпери «Маленький принц»

2.Загадка.

«Лик пахучий,

а хвост колючий» (роза)

— Что это за растение?

Многие садоводы выращивают хотя бы по нескольку кустов роз в своём саду, но для большинства из них многоликий мир роз остаётся непознанным. Множество форм и расцветок имеет красавица сада, потому что человек выращивает розу в течение тысячелетий. Роза многообразна: миниатюрная, вьющаяся, крупноцветковая, парковая, кустарниковая и т.д.

Первые упоминания о розах, дошедшие до нас, восходят к шумерам за 2 000 лет до нашей эры. В древней Индии и Китае культура роз достигла высокого уровня, были созданы великолепные сады и большие плантации. Там изготавливали и применяли розовую воду и масло, роза ценилась как лекарственное растение. Спустя века она пережила взлёт и падение.

4. Поэты и писатели о розе.

Источник: http://pedsovet.su/load/238-1-0-25462

мини-сочинение на теиу осень на белоруском языке

Мини —сочинения по русскому языку и литературе.

Мини —сочинение на тему «Осень ». Осень бывает разная: теплая и морозная, солнечная и слякотная.

Сочинение по русскому языку об осени .

…про сочинение на тему осень на белорусском языке …космос на английском мир освещается солнцем а человек знанием найти подобную мистер мини сочинение на тему

Стихи на белорусском языке на тему ЗИМА.Стихи собственного сочинения про зиму на белоруском .

Осень -золотая пора! Листья желтеют и опадают, покрывая землю золотом. Растут грибы.

мини сочинение на тему осень Осень — наиболее благоприятное время для поэтов и художников… Звездопад разноцветных листьев, дождь, слякоть и ярко-синее ночное небо — всё это бывает только раз в году…

сочинение на тему мой класс на белорусском языке. … в стиле … про осень на белорусском …

• Познакомить с художественным стилем описания

• Научить создавать текст-описание

Задачи:

• Приобщить к художественной речи (подбор эпитетов, сравнений)

• Приобщить к культурному наследию (поэзия, пословицы, загадки)

• Развитие художественных способностей детей, творческого воображения, литературных способностей

Красива наша Земля. Каждое время года дарит Земле свой наряд. Это может быть белая пушистая шубка зимы, пёстрый карнавальный костюм осени, лёгкое зелёное покрывало весны или красивый цветочный сарафан лета. Растение – земли украшение. Так говорят люди. (Пословица записывается на доске.) Одни цветы восхищают своей красотой или чудным запахом, другие – неповторимой формой, внешним видом, размерами, третьи – лечебными свойствами. Наблюдательному человеку цветы могут подсказать прогноз погоды или время суток, помогут заблудившемуся человеку выйти из леса.

— Много сказок и легенд создано о цветах. В сказках встречаются волшебные цветы.

Уальд «Соловей и роза»

-Как вы догадались?

-Назовите признаки розы.

3.Роза – царица цветов. Её любили, ей поклонялись, её воспевали с незапамятных времён. О ней создалось столько сказаний, она играла такую выдающуюся роль в истории человечества, что об этом можно бы написать целые тома.

Во многих странах селекционеры стремились получить у растений красивую форму и окраску цветов.

О нас

Первый ресторан народной кухни «Васильки» открылся 1 июля 2010 года в Минске по адресу ул. Я.Коласа, 37 (в здании Молодежного центра «Айсберг»).

На сегодняшний день сеть насчитывает 6 действующих ресторанов «Васильки» в г. Минске и 1 ресторан в г. Витебске по адресам:

ул. Бобруйская, 6 (ТРЦ «Галилео»), режим работы c 10.00 до 23.00, четверг-суббота с 10.00 до 00.00

ул. П. Глебки,5 (ТЦ «Скала»), режим работы с 9.00 до 23.00

ул. Налибокская, 1 (ТЦ «Караван»), режим работы с 11.00 до 23.00

г. Витебск, пр-т Московский, 9, режим работы с 10.00 до 23.00

В ресторанах народной кухни «Васильки» все по-домашнему просто. Интерьер уютный и непринужденный. Стилизация под деревенскую хату, удобные лавочки, окошки с занавесками и родные березки вместо скучных стен ? все это способствует настоящему душевному отдыху.

Название ресторана «Васильки» выбрано неспроста.Васильки ? это красивые полевые цветы, всем известные как символ Беларуси. Эти цветы издавна разводили в садах как прекрасные цветы. В старину первый сноп (именинный) украшали васильками и ставили в передний угол избы. Васильки ? цветы дружелюбные, а само слово с детства вызывает приятные воспоминания.

Несмотря на то, что василек, в честь которого назван ресторан, относят к категории «цветов для ленивых», «Васильки» — это ресторан не столько для ленивых, сколько для ценителей. Как цветы васильки бывают белыми, жёлтыми, сиреневыми, голубыми, синими, фиолетовыми, розовыми, красными, бордовыми, так и блюда в «Васильки» удивят своих гостей многообразием их исполнения.

Кухня в ресторане«Васильки» преимущественно белорусская. Меню заведения предлагает большой выбор овощных и мясных салатов, горячих блюд из мяса, рыбы и птицы, супов и, конечно же, народных десертов. Особое внимание в «Васильки» уделено блюдам из картошки. Здесь можно попробовать колдуны с мясом или грибами, драники с различными начинками, клецки отварные и жареные, мачанку с блинами.

Порции в ресторане по-белорусски большие, а от одного описания блюд разгорается аппетит. Бабушкин грибной суп, домашняя солянка, рулька с тушеной капустой, бабушкины котлетки, домашние колбаски ? лишь малая часть того, что можно найти в меню заведения. А на десерт — яблочный пирог, фруктовый десерт, грушевый пирог, «творожник» и десерт «Лентяй»

В «Васильки» представлены народные напитки собственного приготовления: хлебный квас, клюквенный морс, васильковая вода с апельсином и грейпфрутом, васильковая вода с лимоном, различные лимонады.

Источник: http://www.vasilki.by/about-us/

Сувениры

Порадуйте себя, своих родных и близких коллекцией сувениров, которые подготовили для Вас в сети ресторанов народной кухни «Васильки»!

Наши сувениры выполнены из натуральных материалов, впитавших тепло рук белорусских мастеров и художников.

В коллекции есть и простые почтовые открытки, которыми сможете впечатлить друзей в любой стране мира, магниты с традиционными рецептами блюд, которые будут всегда под рукой, а также аксессуары ручной работы с белорусскими орнаментами, которые выполнены из натуральной кожи.

Сувениры от ресторанов «Васильки» станут приятным сюрпризом и достойным подарком!

Сумка кожаная ручной работы, методом лазерной гравировки на ремешок нанесен белорусский орнамент с символами — «красота», «чистота», «молодость», «весна».

Монетница из натуральной кожи, методом лазерной гравировки нанесен белорусский орнамент с символам «богатство»

Браслеты из натуральной кожи, методом лазерной гравировки на ремешок нанесен белорусский орнамент с символами — «молодость», «богатство», «жизненная сила». В коллекции два браслета.

Ободок ручной работы с нежными васильками.

Нар учные часы. Японский механизм Miyota. минеральное стекло, нержавеющая сталь, перламутровый циферблат с орнаментом «огонь», чистота», «энергия». Идут в комплекте с ремешком из натуральной кожи. Доступно три цвета ремешка — красный, бежевый, серый.

Чашка керамическая, ручной работы с белорусским орнаментом «Солнце». Выполняется под заказ мастерами-керамистами, чашки разного дизайна, в коллекции три чашки.

Магниты и открытки с рецептами белорусских блюд

Магниты «Простая беларуская ежа» украсят холодильник гурмана. С ними вы узнаете, что ели на завтрак наши предки, чем отличаются налистники от толстых блинов и как правильно готовить веращаку. Такой сувенир будет хорошим подаркам иностранным гостям и всем интересующимся историей Беларуси. На каждом вы прочтете описание и увидите картинку национального блюда. Сверху указана рецептура и способ приготовления, так что сувенир легко заменит кулинарную книгу. Картинки с белорусским национальным орнаментом и яркими блюдами вызывают здоровый аппетит.

Приходите в рестораны народной кухни «Васильки». получайте буклет с сувенирной продукцией, который Вы сможете обменять на чашку чая или чашку эспрессо или чашку американо стоимостью 1 копейка.

* Акция не суммируется с другими акциями и предложениями, не распространяется на обеденные комплексы в период по будням с 12.00 до 16.00

** скидки на сувенирную продукцию не распространяются и не суммируются с другими скидками

Источник: http://www.vasilki.by/partners/

осень стихи на беларускам языке

Стихи на белорусском и русском языках. стихи белорусских поэтов на белорусском языке про школу для 6 класса, стихи белорусских писателей ставшие песней, стих про осень на русском языке 3 класс, стих про осень 3 маленьких столбика…

••• стихи про осень на белорусским языке. Настюша Шевцова Ученик (95), закрыт 1 год назад.

Я уже предлагала вам белорусские стихи про зиму, весну, лето, осталась только золотая осень. Итак, несколько детских стихов про осеннюю пору.

Детские стихи про весну на белорусском языке. Как сделать султанчики. Белорусские стихи про осень .

Творчество вячеслава сергеевиа бабешко — стихи и песни на русском и украинском языках. Биография, фотоальбом.

крупеничка — народная тряпичная кукла.

Раскрытый дневник — стихи (50). моя Осень — стихи (22).

о Любви — стихи (22). Стихи на белорусском языке .

Звучит как музыка, нам сердце услаждая В международный день родного языка На языке родном тебе мы пожелаем: Люби язык. храни на день и

В качестве первого эксперимента Мы вам прокашляем как бы стихи … Осень настала, грачи улетели, Ворон на мусорку стал наезжать.

Небольшие, короткие и маленькие стихи об осени .ГОТОВЫЕ СОЧИНЕНИЯ ПРО Осень 4 КЛАСС. описание картины про осень. сочинение про…Стихи для детей русских поэтов про времена года. Сочинение осень на белорусском языке 5 класс…

катька (19:15:00 18/10/2009): класс эти стихи про осень помогли мне победить на конкурсе чтецовСанёк (19:04:39 20/10/2009): Стихи норм,для русского языка ).Татьяна

заявление на белорусском языке о вступлении в «Единую россию» — 21 июня 2011 — tigma информ.

Источник: http://tiuatrattin32.tumblr.com/post/70952347492/osen-stihi-na-belaruskam-yazyike

Возможно Вас заинтересует:

  • Выставка древовидных пионов в хабаровске На родине, в Японии, древовидный пион называют цветком императора, царем цветов. Считается, что в цветке пиона живут душа богов, поэтому японцы любят открытые цветы. Чем больше у цветка середина с тычинками, тем больше к нему уважения. — Весь остров Дайкон усеян плантациями пионов, […]
  • Дербенник иволистный лечебные свойства фото Распространён в России (Дальний Восток, Восточная и Западная Сибирь), Украине, Средней Азии, Белоруссии и на Кавказе. Предпочитает расти на осоковых болотах, заливных лугах, рисовых полях, в прибрежной полосе, иногда на песке у моря (группами или единично). В России насчитывается около […]
  • Виноград ведьмин палец описание сорта фото Необычные сорта винограда Ведьмины пальцы и Коттон Кенди Виноград Ведьмины пальцы (Witch Fingers) был продемонстрирован несколько недель назад инновационной компанией Grapery. Но как, нечто, что звучит так неприятно, и выглядит так странно, может иметь такой прекрасный вкус? Виноград […]
  • Гвоздика почвопокровная посадка и уход фото Являясь многолетним растением, в благоприятных условиях гвоздика травянка живет 4 - 6 лет. Стебли у цветка восходящие, высота их достигает 40 см, лепестки розово-красного цвета, корневище – короткое и ветвистое, а листья – острые, линейные. Разные сорта гвоздики травянки могут иметь […]
  • Жилой комплекс крона ставрополь брусника планировка Ставрополь l "Crona" | построено Качественное […]
  • Как правильно вырастить фиалку из листочка Как из листочка вырастить фиалку: инструкция June 14, 2013 Способы выращивания фиалок Теперь вы знаете, как самостоятельно вырастить фиалки. Фото этих великолепных цветов являются стимулом к тому, чтобы завести их у себя дома. Источник: […]
  • Пищевые цепи на болоте цветущее растение росянка Урок окружающего мира в 3-м классе "Экосистема болота" Загрузить презентацию (20,6 МБ) Внимание! Предварительный просмотр слайдов используется исключительно в ознакомительных целях и может не давать представления о всех возможностях презентации. Если вас заинтересовала данная […]
  • Бисероплетение цветы лилия для начинающих Описание работы Плетение листьев Для чашелистиков наби­райте меньшее количество бисерин для серединно­го ряда и делайте один круговой ряд. Лепестки так же плетутся в технике кругового плетення по схемам 1, 2 и 3, но из другого цвета бисера, например из светло-розового или салатового […]
  • Драцена дракон уход в домашних условиях фото Драцена. Уход в домашних условиях. Болезни, полив, размножение, фото Драцена - одно из самых популярных комнатных растений. Уход за ней в домашних условиях несложен. Как пересадить драцену? Как размножить драцену? Что делать, если у драцены желтеют и сохнут листья? Поговорим об основных […]
  • Виноград русский янтарь описание сорта фото Русский ранний сорт винограда Содержание Виноград Русский ранний был получен в городе Новочеркасске, благодаря стараниям селекционеров ВНИИВиВ имени Я. И. Потапенко. Путем скрещивания сортов «Мичуринец» и «Шасла северная» был получен сорт винограда с ранним сроком […]

About the Author

nebo-popolam.ru

Стихотворение про осень для 3 класса на белорусском языке. KidsClever

ГлавнаяКлассСтихотворение про осень для 3 класса на белорусском языке

Стихи на белорусском языке для 3 класса | KidsClever

На данной странице собраны познавательные стихи на белорусском языке для 3 класса, которые познакомят малышей и школьников с удивительными стихами на белорусском языке.

 

Стихи на белорусском языке для 3 класса

На Каляды

 

Барада, 

Кажух стары, 

Ускудлачаны парык, 

 

Накладны чырвоны нос: 

Мой дзядуля – 

Дзед Мароз. 

 

Кій лазовы 

У руках, 

Мех пудовы 

На плячах. 

 

З хаты ў хату 

Туп-туп-туп. 

Дзед вясёлы 

Тут як тут. 

 

На Каляды ён 

Штогод 

Водзіць з намі 

Карагод. 

 

Падарункі дзетвары 

Дорыць 

Добры дзед стары. 

 

Раз у годзе – 

Усур’ёз – 

Мой дзядуля – 

Дзед Мароз. 

 

А мінецца Новы год, – 

Ён – 

Звычайны дзед Хвядот. 

 

***

 

Тры сыны

 

У зімы тры сыны: 

Снежань, 

Студзень, 

Люты. 

Як адзін – усе яны 

У ільды закуты. 

 

Снежань снежыць – 

Вецер смешыць. 

 

Студзень студзіць – 

Сцюжы будзіць. 

 

Люты вые і лютуе – 

Ад вясны снягі вартуе. 

 

***

 

БАЛЯДА АДАМА МІЦКЕВІЧА

 

У Завосьсі залатая восень,

А халера ў залатым Стамбуле.

І табе ўжо не прыйсьці ў Завосьсе –

Сьмерць цябе, паэт, не абмінула

 

На чужыне, дзе шукаў ты волю,

Нібы рыфмы звонкія ў санэты.

І цябе й тваю аплачуць долю

Філаматы ўсе і філарэты.

 

І згараць, нібыта грэшнасьць, вершы,

Што пісаў на беларускай мове.

І сябе палякам назавеш ты,

Роднасьць зь Беларусьсю не адмовяць

 

Беларусы, бо ты наш, як неба

І як сонца ў небе над Завосьсем,

Што залоціць павуціны срэбра,

Што ляціць, як праз агонь, праз восень

У самотны і вясёлы Кракаў,

Як паэзія – ў душу палякаў...

kidsclever.ru

написать рассказ про осень на белорусском языке 3 класс - Дневники

Стихи про осень. Детям - Стихи, сказки, легенды, рассказы. ОСЕНЬ Стало вдруг светлее вдвое, Двор как в солнечных лучах — Это платье золотое Аудиокниги по разделам.7 класс» охватывает основные разделы изучения школьной . блогу Вопросы и ответы как написать сочинение почему я хочу служить в фсб… .. 3. Внутри любой клетки находится бесцветное вещество – цитоплазма. . СТИХИ ОБ ОСЕНИ НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ Язык: рус. 11 сер. 2012 . Загадки про осень · Как написать стихотворение про бабушку · Развитие памяти у детей. Советы и упражнения · Мультсериал Фиксики. В детстве окончила шесть лет музыкальной школы по классу скрипки. . Где- то с двухтысячного года начала писать рассказы о себе, сказки и короткие рассказы для детей и взрослых . А кто заинтересуется моими сказками на белорусском языке, загляните в раздел "казкі" . Сказки для детей - Осень- ( 20). Пришел в класс; мóжет читать, писать, считать; взять портфель; пошел домой; рабóтать . Ответьте на вопросы задания 3. Задание 5. ... литературу; написать рассказ на белорусском языке; поступить в юридический лицей . о любви. Осенью 1911 года Максим Богданович поступил в юридический лицей в. рассказ про осень на . РАССКАЗ ПРО ОСЕНЬ НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ 5 КЛАСС Язык: . Написать За исключением пары рассказов, написанных на белорусском языке, все другие свои . конференциях: семинаре «Басткон», мастер-классе «Роскона » и др. . Конкурс «Научная фантастика для детей и подростков – осень 2004 ». . 2005 – с.250-259; Жанна: [Рассказ] // Просто фантастика, 2006, №3 – c. 13.

рассказ про осень на . . рассказы на белорусском языке про . 5 Класс; 6 . рассказ про . рассказ про осень 3 класс на белорусском языке. Рои мошек и кучи насекомых показались на . рассказ про осень 3 класс на белорусском . Сочинение про осень на белорусском языке. . рассказ про осень на . про весну на белорусском языке. . ЯЗЫКЕ 5 КЛАСС . Подборка сочинений о природе на тему осень в помощь школьникам. . Скачать готовые сочинения на тему осень легко, а написать свое эссе сложно. . Автор Мария, 6 сентября, 2014 - 15:13. всё класс. ответить. Автор Саша, 29 . Осень - это самая яркая пора, о которой воспевали поэты, писали прозаики, осеннюю . Сочинение про осень . Сочинение на тему осень для 4 класса. 7 ноя 2014 . За что я люблю осень. Осень-замечательное время года. Осенью часто идут дожди.На улице сыро и холодно.Но ведь это не повод не . Во все времена богатство языка и ораторское искусство шли рядом (А. П. Чехов). . Осенью в лесу спокойно. . Сочинение на тему «Осень» 2-3-4 класс . 20 янв 2014 . Русский язык 3 Учебник для 3 класса общеобразовательных .. Рассказ, похожи, работа, инте

kinderbooks.ru